Konkurs o Nagrodę „Baszty Maślankowej’2016”

a_logo-na-fb

Szanowni Państwo!, drodzy działacze NGO !

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z powiatu malborskiego do udziału w siódmej już edycji konkursu o Nagrodę „Baszty Maślankowej”. Ideą konkursu jest docenienie wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska, wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest „sensem istnienia”.

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła może jednak zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych niż NGO środowisk: biznesu, artystów, mediów, jednostek samorządowych.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do  27 listopada br. w czterech kategoriach.

Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

WAŻNE – do nagrody można zgłosić swoją organizację/członka/wolontariusza lub/i nominować inną. Zgłaszaćać można więcej niż jedną osobę lub organizację we wszystkich kategoriach, wymagane jest jednak wypełnienie oddzielnych wniosków dla każdej.

W załącznikach do pobrania są dokumenty związane z konkursem. Bardzo prosimy o ich dokładne przeczytanie przed przesłaniem nominacji

 1. mailem na adres mrop.malbork@gmail.com  do dnia 27 listopada 2016 roku 

Podpisane oryginały należy dostarczyć organizatorom do Punktu Organizacyjnego w miejscu organizacji Gali najpóźniej na pół godziny przed jej rozpoczęciem, czyli 08.12.2016 roku do godz. 17:30

 lub

2. w formie papierowej – zgłoszenie należy przynieść w kopercie do Centrum Organizacji Pozarządowych do dnia 25.11.2016 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30 oraz 19 listopada (sobota) od 11:30 do 15:30.

załączniki:

regulamin-konkursu-2016

wniosek-o-przyznanie-nagrody

wniosek-o-przyznanie-nagrody pdf

zal-2_kryteria-ocen-2016

 

Z poważaniem Waldemar Klawiński – koordynator projektu

Wybory uzupełniające do MRDPP – termin 2

WYBORY – 26.10.2016 R.

ngo_mk_prost

Zaproszenie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym w wyborach uzupełniających do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) wybrany zostanie  minimum jeden reprezentant NGO.

Przypominamy – dnia 24 maja 2016 roku w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) zorganizowała spotkanie, w trakcie którego odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do przyszłej Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP). W wyniku wyborów kandydatami zostało 6 przedstawicieli naszego sektora.

Dnia 20 września otrzymaliśmy pismo od burmistrza, w którym prosi on o to, by delegatów NGO było min 7. Reagując na to pismo powiadomiliśmy organizacje o terminie i zorganizowaliśmy spotkanie dni 12 paźdiernika. Niestety na spotkaniu nie pojawił się żaden kandydat.

Niniejszym ogłaszamy kolejny termin wyborów uzupełniających.

Wybory przeprowadzone zostaną dnia 26 października 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze kilku przedstawicieli. Minimum jedna z tych osób będzie rekomendowana do MRDPP. Kandydaci, którzy otrzymają mniejszą ilość głosów zostaną wpisane na listę rezerwową.

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wyborach Uzupełniających:

 1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
 2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
 3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.

Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w załącznikach do wysyłanych do Państwa maili, są też do pobrania poniżej tekstu.

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

załączniki

02_regulamin-wyborów-do-mrdpp

03_upoważnienie_zal-1

04_formularz-zgłoszeniowy_zał-2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO MALBORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ngo_mk_prost

Zaproszenie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym w wyborach uzupełniających do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) wybrany zostanie  minimum jeden reprezentant NGO.

Przypominamy – dnia 24 maja 2016 roku w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) zorganizowała spotkanie, w trakcie którego odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do przyszłej Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP). W wyniku wyborów kandydatami zostało 6 przedstawicieli naszego sektora.

Dnia 20 września otrzymaliśmy pismo od burmistrza (data wysłania 15.09), w którym prosi on o to, by delegatów NGO było min 7. Reagując na to pismo niniejszym ogłaszamy wybory uzupełniające.

Wybory przeprowadzone zostaną dnia 12 października 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze kilku przedstawicieli. Minimum jedna z tych osób będzie rekomendowana do MRDPP. Kandydaci, którzy otrzymają mniejszą ilość głosów zostaną wpisane na listę rezerwową.

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wyborach Uzupełniających:

 1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
 2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
 3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.

Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w załącznikach do wysyłanych do Państwa maili, są też do pobrania poniżej tekstu.

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

ZAŁĄCZNIKI

2_regulamin-wyborow-do-mrop

3_upowaznienie_zal-1

4_formularz-zgloszeniaowy_zal-2

 

Szkolenia COP – 09.2016

Malborskie  Centrum Organizacji Pozarządowych  zaprasza na szkolenia. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie

***

cop

Zapraszamy na szkolenie na temat przedsiębiorstw społecznych, które odbędzie się 3 września (sobota) w godz. od 11:30 do 15:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku przy ul. Kościuszki 52 (II piętro). W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie związane m.in. z możliwością otrzymania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz z tym, w jaki sposób powołać spółdzielnię socjalną. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Chomiuk. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy jednak o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1o-12mbmqZDbMV3iYILaShXRW1Je72qB-hmjMVUFFUFg/edit?ts=57befd31 <https://docs.google.com/forms/d/1o-12mbmqZDbMV3iYILaShXRW1Je72qB-hmjMVUFFUFg/edit?ts=57befd31>

Kolejne szkolenie pt. „Nowe technologie w zarządzaniu organizacją. Jak pracować na odległość” odbędzie się 10 września w godz. 12 do 15 w COP-ie Malbork (Centrum Informacji Turystycznej – II Piętro). Udział w szkoleniu jest bezpłatny – prosimy jednakże o przyniesienie komputerów. Prowadzącym będzie Pan Rafał Kwiatkowski – Mobilny Doradca ICT, działający w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Plan warsztatów:
cz1. Google docs w praktyce (współdzielenie dokumentów)
cz2. Typeform (kreator formularzy), Google Calendar (współdzielenie zadań i wydarzeń), Doodle (ustalanie terminów spotkań), Google Formularze w praktyce

Z pozdrowieniami
Dorota Wiśniewska
Asystentka Organizacji Pozarządowych

 

Szkolenie – „Standaryzacja działań organizacji pozarządowych – ułatwienie czy budowanie zapór ?”

ngo_mk_prost.średnie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych i Malborskie Centrum KWADRAT zapraszają przedstawicieli lokalnych NGO na szkolenie pn .

” Standaryzacja działań organizacji pozarządowych – ułatwienie czy budowanie zapór ?”

Tematy, które zostaną poruszone:

 • Rady Organizacji Pozarządowych
 • Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Centra Organizacji Pozarządowych
 • przykłady innych, wypracowanych już standardów

Szkolenie zaplanowane jest w Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku,

ul T. Kościuszki 54 (II piętro) 28 lipca, początek o godz. 17:30

Szkolenie poprowadzi Piotr Stec z Powiślańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy !

ANKIETA – POTRZEBY NGO w 2017 r.

ngo_mk_prost.średnie

Malborskie Centrum KWADRAT oraz  Malborska Rada Organizacji Pozarządowych już na początku tego roku przygotowały ankietę dla malborskich organizacji pozarządowych, dzięki której opracowywany niebawem Roczny Program Współpracy Miasta Malborka i NGO na 2017 rok będzie oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji.

1 lipca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Inicjatywno – Doradczego, którego zadaniem jest przygotowanie projektu Rocznego Programu.  Ustalono na nim, że będzie się on opierał na informacjach od organizacji, które dotyczyć będą ich planów na 2017 rok.

Ankieta jest dobrowolna, ale Państwa informacje lub ich brak mogą mieć  istotny wpływ na kształt Programu.  UWAGA!  Brak jakiejś propozycji nie będzie skutkował niemożnością jego realizacji i dofinansowania. I odwrotnie – wypełniona ankieta nie zapewni dofinansowania zapisanych tam projektów. Ankiety jednak pozwolą na diagnozę potrzeb i bardzo pomogą przygotować Program, który będzie w miarę możliwości dostosowany do oczekiwań malborskich  NGO.

Dzięki ankiecie postaramy się jak najcelniej przygotować tematy konkursów dla NGO i uniknąć sytuacji, kiedy na ogłoszony konkurs nie ma chętnych a na inny brakuje środków. Takie rozwiązanie jest naszym zdaniem najbardziej racjonalne, bowiem bierze pod uwagę oczekiwania organizacji i możliwości budżetowe samorządu.

Z poważaniem

Waldemar Klawiński – prezes MC2, przewodniczący MROP

***

Rekomendujemy wypełnienie Ankiety on-line.  Prosimy  ją wypełnić i przesłać do dnia 04.08.2016 r.

Wypełnij i prześlij ankietę on-line

 

W wypadku braku dostępu do Internetu, możliwe jest również wypełnienie ankiety w tradycyjnej, papierowej formie. W tym wypadku należy dostarczyć ją do Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, ul. Kościuszki 54  II piętro ( czynne pn – pt w godz. 15:30 – 19:30 )

dokument do edycji     Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

dokument pdf                 Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

zobacz wzór    Wzór_Ankieta NGO do Banku Informacji 2017   

Ankieta dla NGO. Co w 2017 roku ?

ngo_mk_prostPoniżej projekt  ankiety dla organizacji pozarządowych przygotowany przez MROP.

Przeprowadzanie rozeznania potrzeb organizacji pozarządowych na kolejny rok, przeprowadzane mniej więcej w połowie roku, to standard, o który stowarzyszenie MC2 zabiega już od kilku lat.  MROP popiera tą ideę. Ankieta  ma pozwolić na korzystne dla wszystkich opracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy. Ankieta, być może z drobnymi poprawkami, zostanie wkrótce rozesłana do wszystkich NGO w Malborku.

Rekomendujemy wypełnienie ankiety on-line.

Wypełnij i prześlij ankietę on-line

Dostępne są również ankiety do druku.

dokument do edycji     Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

dokument pdf                 Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

zobacz wzór    Wzór_Ankieta NGO do Banku Informacji 2017   

 

Fundacja „Pokolenia” zaprasza na szkolenie

ngo_mk_prostFundacja „Pokolenia” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z księgowości w organizacjach pozarządowych.

W treści zaproszenia czytamy: W ramach Programu PAFW „Fim@NGO” organizujemy zajęcia z rachunkowości, z myślą o grantobiorcach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY i Programu „Działaj Lokalnie”:
2 lipca (sobota) w godz. 9:30 – 16:30 w Fundacji Pokolenia                     w Tczewie

Zapisy poprzez formularz on-line na stronie: http://goo.gl/forms/WShOexhVF1uXwprv1
Zapewniamy doświadczoną kadrę, materiały szkoleniowe, poczęstunek wraz z obiadem oraz certyfikaty.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają wnioskodawcy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY i Programu „Działaj Lokalnie” (nie tylko edycja 2016!).

Szkolenie jest organizowane w ramach programu
„Fim@NGO2016 – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”
finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
a realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: nr tel. kom. 791 939 395

Program szkolenia z księgowości NGO 2 lipca 2016 w Tczewie