Archiwa kategorii: Bez kategorii

„Inicjatywy lokalne” w ramach malborskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Konkurs na inicjatywy lokalne!!!

Jak czytamy na stronie http://www.82-200.pl MCKiE ogłosiło konkurs na inicjatywy oddolne, z którego mogą skorzystać organizacje pozarządowe.

„Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku, ogłasza konkurs na kulturalno-społeczne inicjatywy lokalne, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Miasta Malborka, we współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji.

Projekty powinny realizować pomysły o charakterze artystycznym, edukacyjnym (historycznym), rekreacyjnym, kulturowym i społecznym, związane z tematem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną ideą projektów powinno być wspieranie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz popularyzowanie wiedzy o polskiej historii i polskiej drodze do niepodległości, z uwzględnieniem kontekstów lokalnych i regionalnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie w realizacji zadania są:
– osoby fizyczne,
– grupy nieformalne,
– organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje.

Uczestnicy konkursu powinni być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu oraz zamieszkiwać na terenie Malborka lub mieć siedzibę i realizować cele statutowe na terenie Malborka.
Nagrodą w Konkursie będzie wsparcie finansowe i merytoryczne dla minimum 5 inicjatyw lokalnych, które zrealizowane zostaną w partnerstwie z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Maksymalne wsparcie dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2018 roku, o godzinie 17:00.

Szczegóły konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.kultura.malbork.pl i w siedzibie MCKiE. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 55 272 38 52.

(-) Aleksandra Kapejewska
Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji”

To świetny czas na realizację swoich pomysłów! Jako Malborska Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym konkursie. Jednocześnie informujemy, że służymy wszelką pomocą.

Nabór do Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Malbork

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 oraz z Zarządzeniem nr 202/2017 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 grudnia 2017r.,
serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Nabór na członków Komisji odbędzie się dnia 28 grudnia 2017r. o godzinie 17:00 w budynku Centrum Informacji Turystycznej, sala konferencyjna na parterze, przy ul. Kościuszki 54.

Podstawowe zasady:

 • Aby zostać członkiem Komisji Konkursowej należy wypełnić formularz z załącznika i przynieść go wypełnionego na spotkanie.
 • Do każdej Komisji konkursowej (ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz oświaty, kultury i sportu) powołanych zostanie 2 do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, wyłonionych przez organizacje pozarządowe podczas zwołanego spotkania.
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy chcą brać udział w pracach Komisji konkursowych, muszą być obecni na spotkaniu.
 • Kandydatem do Komisji konkursowych nie może być przedstawiciel organizacji pozarządowej i innego podmiotu, biorącej udział w otwartym konkursie ofert w obszarze ocenianym przez daną komisję.
 • Wstępnej weryfikacji złożonych ofert Komisje konkursowe dokonają w siedzibie Urzędu Miasta Malborka w dniu 05.01.2018 roku:
  1) z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – o godz. 10:00 w sali nr 232 (II piętro).
  2) z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – o godz. 10:00 w Wydziale, Oświaty, Kultury i Sportu (parter pok. 1D).

W załącznikach formularz zgłoszeniowy, rozporządzenie burmistrza oraz Program Współpracy UM- NGO.

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzenie Nr 202 – szczegółowe warunki konkursu ofert

ZGLOSZENIE NA KANDYDATA KOMISJI KONKURSOWEJ sprawie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego Gminy Miejskiej Malbork

1 = Uchwała nr 389 – Program Współpracy na 2018

2 = Zał. Nr 1 do uchwały – Programu na rok 2018

3 = zał nr 1 do Programu – karta oceny formalnej

4 = zał nr 2 do Programu – karta oceny merytorycznej

Gala Nagrody Baszty Maślankowej

Znamy datę gali Nagrody Baszty Maślankowej 🙂
Zapraszamy i widzimy się 30-go listopada!

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

oraz

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

a także

Kapituła Nagrody „Baszty Maślankowej”

mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich NGO powiatu malborskiego na uroczystą Galę z okazji wręczenia nagród  w tegorocznym Konkursie dla organizacji pozarządowych        i wolontariuszy bezinteresownie zaangażowanych na rzecz innych.

 

Gala odbędzie się:
w dniu 30.11.2017 r., początek godz. 17:30
w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw w Malborku,
ul. Grunwaldzka 16/18

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy – OŚ, MROP oraz Kapituła Nagrody „Baszty Maślankowej”, Malbork 2017 r.

 

 

Malborskie Forum Pomocowe ponownie zaprasza na spotkanie

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Malborskiego Forum Pomocowego.

Trzeciego listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Malborskiego Forum Pomocowego. Tym razem organizatorzy skupią się na przedstawieniu działań i ludzi nieformalnych grup pomocowych, samopomocowych.

Zajmie się jak zwykle omówieniem bieżących i uruchamianych jesienią i zimą  akcji. Między innymi zapoczątkowanej w ubiegłym roku „Wymień się ciepłem”, czy obecnymi – „Mikołajkami na Kościuszki”, „Wigilią dla osób samotnych”, etc.  Na spotkanie zostali zaproszeni jak zwykle przedstawiciele organizacji pomocowych, struktur i instytucji działających w tym obszarze, które w tej materii mogą wnieść wiele  spostrzeżeń, wiedzy i informacji.

Spotkanie ma charakter moderowanej, otwartej dyskusji panelowej. Dostępne  (wstęp wolny) dla wszystkich mieszkańców Malborka i okolic a uczestnictwo bezpłatne  Organizatorem jest stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe, powstałe z myślą o wzajemnej pomocy i współpracy między osobami  z organizacji pożytku publicznego, urzędników instytucji, liderów grup nieformalnych oraz związków i kościołów różnych denominacji. Wszystkich tych, którym dobro mieszkańców Malborka i jego rozwój, zwłaszcza rozwój  świadomej samorządności obywatelskiej leży na sercu. Spotkanie odbędzie się w godzinach 16.00 -19.00 piątek 3 listopada w sali konferencyjnej   Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. (Centrum Informacji Turystycznej) przy ulicy Kościuszki 54.

Krzysztof Hajbowicz

 

NGO w Malborku

Na kilku naszych spotkaniach staraliśmy się zweryfikować malborską bazę organizacji pozarządowych. Poniekąd udało nam się to. Lista organizacji została zamieszczona na stronie https://gazetaobywatelska.blogspot.com/p/blog-page_92.html

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi dotyczące listy zamieszczonej na stronie internetowej, prosimy o informację na adres mailowy:
mrop.malbork@gmail.com lub bezpośrednio do członków Rady.

W najbliższych czasie będziemy się też z Państwem kontaktować w celach weryfikacji i rozpoczęcia współpracy. Chcemy być dla Państwa pomocą w kontaktach i w działaniach.

 

Jest to społeczny informator edukacyjny tworzony przez Malborskie Forum Pomocowe, czyli przez organizacje, która współtworzy MROP.

Nagroda Baszty Maślankowej 2017

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i powiatu malborskiego do udziału w konkursie o:

Nagrodę Baszty Maślankowej

 

Konkurs ma już ośmioletnią tradycję, a jego ideą jest integracja środowisk działających dla dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.

„Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie ma sens szczególny” – informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.”

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.

Kandydatów można będzie zgłaszać od 01 października do 05 listopada br. w czterech kategoriach.

• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

• Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

Formularze i regulamin konkursu są do pobrania na stronie:                 os-malbork.blogspot.com oraz poniżej. W razie problemów z wypełnieniem dokumentacji lub pytań zapraszamy do kontaktu z nami oraz z Centrum Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna Gala Nagrody Baszty Maślankowej planowana jest na 24 listopada 2017 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumentacja:

regulamin konkursu 2017
wniosek-o-przyznanie-nagrody specjalnej
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Mecenat wniosek-o-przyznanie-nagrody_Najlepszy projekt
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Osobowość NGO
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Wolontariusz
zał. 2_kryteria ocen 2017

 

Misja, cele i zadania II kadencji

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

MISJA: 

 • reprezentuje interesy sektora pozarządowego miasta Malborka;
 • mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej;
 • Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze;
 • Wpływa na kształtowanie polityki miejskiej i regionalnej.

CELE:

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.
 • Propagowanie idei pomocniczości zawartej w Konstytucji RP.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez:

 • współpracę z administracją samorządową;
 • podejmowanie działań integrujących sektor;
 • pomoc w organizacji wyborów i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

ZADANIA:

 • Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych;
 • Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
 • Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych;
 • Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
 • Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora;
 • Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
 • Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej;
 • Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne w sferze trzeciego sektora.

II kadencja Malborkiej Rady Organizacji Pozarządowych

Wybory do II kadencji MROP

        Przedstawiciele malborskich organizacji pozarządowych, zgromadzeni na Plenarnym Spotkaniu Wyborczym, podjęły decyzję o ilości osób reprezentujących organizacje pozarządowe w Radzie. Wybory odbyły się 17go maja br. W regulaminie MROP czytamy, iż członków w Radzie może być od 3. do 7. Jednomyślnie podjęto dezycję o 7-osobowej Radzie.
Biorąc pod uwagę, iż poprawnie zgłoszonych kandydatów było 7., wszyscy tworzą Radę.

          W taki oto sposób przedstawia się skład Malborskiej Rady Organizaji Pozarządowych II kadencji:

 1. Przewodniczący: PANEK Andrzej – Fundacja MATER DEI
 2. Vice-przewodniczący: RUSZKOWSKI Jerzy – Hufiec ZHP Malbork
 3. Sekretarz: ADAMSKA Magdalena – Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego
 4. członkini: CHLEBOWICZ Alicja – Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”
 5. członkini: DĄBROWSKA Renata – Malborskie Forum Pomocowe
 6. czonek: KOZAK Bogumił – Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
 7. członek: PTAK Stanisław – Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Dziękujemy członkom I kadencji MROP za zaangażowanie w poprawę życia malborskich NGO-sów. A przede wszystkim za stworzenie Rady. Waldemar Klawiński- szczególne podziękowania za wkład w działanie Rady. Gdyby nie Pan, nie byłoby Rady Natomiast organizacjom dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.

Jednocześnie informujemy iż  można się z nami kontaktować poprzez adres mailowy: mrop.malbork@gmail.com oraz nasz profil na facebook’u. Nic się w tej kwestii nie zmieniło.
Jeśli mają Państwo pytania, uwagi, pomysły, problemy lub informacje – zachęcamy do kontaktu z nami. W końcu, jesteśmy tutaj dla Was 🙂

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych II kadencji.

Oficjalne przekazanie „władzy” 🙂

Zdjęcia wykonał: Bartosz Busz.

ZAPROSZENIE DLA DZIAŁACZY MALBORSKICH NGO – WYBORY DO MALBORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Drogie działaczki, drodzy działacze !

Dnia 15 kwietnia 2015 roku powołana została Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP). Kadencja Rady trwa dwa lata, czas więc na podsumowanie pracy kończącej pracę Pierwszej Rady i powołanie nowej, której kadencja potrwa od 2017 do 2019 roku.

 


OGŁOSZENIE

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym powołana zostanie Malborska Rada Organizacji Pozarządowych drugiej kadencji. Wybory przeprowadzone zostaną

dnia 17 maja 2017 r. o godz. 17:30

w Sali Obrad Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy

z Zagranicą (dawne Malbork Welcome Center) ul. Kościuszki 54

***

Najważniejsze Punkty Zebrania:

 1. Przedstawienie dotychczasowej pracy Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz informacja o efektach pracy MROP,

2. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych  do Rady II kadencji

***

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na kolejną dwuletnią kadencję ze swojego grona wybierze 3-7 przedstawicieli – członków Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych (Uwaga – liczba członków Rady zostanie poddana głosowaniu )

Zasady tworzenia Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

1. Malborska Rada Organizacji Pozarządowych – zwana dalej Radą, jest w sposób demokratyczny wybraną reprezentacją organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Maborka.

2. Rada składa się z 3-7 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka, wybranych na plenarnym spotkaniu malborskich organizacji pozarządowych.

3. Kadencja wszystkich członków Rady trwa dwa lata.

4. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może zmienić długości kadencji Rady.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się w załącznikach.

regulamin wyborów do MROP_2017

zał.1_upoważnienie_2017

zał.2_rekomendacja_2017

 

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji – każda posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

 

Poniżej podstawowe informacje na temat MROP-u. Na pewno warte przypomnienia …

Misja,cele i zadania MROP Regulamin Rady I kadencji

Regulamin Rady I kadencji

Zaproszenie na Galę

zaprDrogie działaczki, szanowni działacze !

W imieniu organizatorów Konkursu dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i sponsorów działań społecznych o Nagrodę „Baszty Maślankowej”, oraz Kapituły Konkursu

mamy zaszczyt zaprosić Was wszystkich na uroczystą Galę z okazji wręczenia Nagród.tego Konkursu, która odbędzie się

8 grudnia o godz. 17:30 w Szpitalu Jerozolimskim

Bardzo liczymy na Waszą obecność. Pamiętajmy, że ta Gala jest świętem wszystkich tych, którzy angażują się w życie społeczne. Każdy z Was może dostać nagrodę. Być może w tym roku będzie to Twoja organizacja lub członek Twojego stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy !

Organizatorzy