Wszystkie wpisy, których autorem jest MROP

Konkurs o Nagrodę Baszty Maślankowej’2015

aaaaaaa

Malborskie Stowarzyszenie ”OŚ” oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i powiatu malborskiego do udziału w konkursie o Nagrodę Baszty Maślankowej.
Konkurs ma już sześcioletnią tradycję a jego ideą jest integracja środowisk działających na rzecz dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.
„Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia” – informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.
Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni laureaci poprzednich edycji tej nagrody oraz urzędnicy reprezentujący miasto i powiat. Kapituła może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.
Kandydatów można będzie zgłaszać do 27 listopada br. w czterech kategoriach.

• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

• Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

Tegoroczna Gala Nagrody Baszty Maślankowej planowana jest na 3 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wszystkie załączniki do pobrania – poniżej.

Załączniki będą też dostępne na stronach Miasta i Powiatu.

regulamin konkursu 2015

wniosek o przyznanie nagrody_docx

wniosek o przyznanie nagrody_pdf

zał. 2_kryteria ocen 2015

Zaproszenie dla NGO

Zobacz/pobierz zaproszenie

Zaproszenie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) ma zaszczyt zaprosić reprezentacje organizacji mających swoją siedzibę w Malborku na Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych .

Spotkanie odbędzie się dnia 8 października 2015 roku .

Miejsce – Malbork, Szkoła Łacińska Stare Miasto 42

początek – godz. 17:00

Najważniejsze Punkty Zebrania:

  1. Przedstawienie dotychczasowej pracy Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz informacja o efektach pracy MROP,
  2. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole opracowującym Zasady Współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Malborka a organizacjami pozarządowymi,
  3. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole przygotowującym regulamin pracy i tryb powoływania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  4. Rola i udział organizacji pozarządowych w obchodach 730-lecia Malborka,
  5. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole oceniającym projekty do realizacji w 2016 roku w ramach Obchodów 730-lecia Malborka ,
  6. Dyskusja na temat powstania w Malborku Centrum Organizacji Pozarządowych oraz o oczekiwaniach malborskich NGO,
  7. Dyskusja na tematy zasugerowane przez uczestników Zgromadzenia.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału z podaniem ilości osób reprezentujących organizację.

Prosimy pisać na adres e-mail: mrop.malbork@gmail.com lub zawiadomić nas dzwoniąc bądź  pisząc sms na nr 501 336 416

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Waldemar Klawiński

Skład Rady i kontakty

Członkami Rady są delegaci organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę w Malborku.

Waldemar Klawiński                                  Andrzej Panek

155000_164722890235142_6429175_n           IMG_3752a

Beata Stawarska                                         Robert Lijka

DSC_2288af      lijka 02   

Jerzy Ruszkowski

Jerzy_Ruszkowski

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych powołana została dnia 15.04.2015 roku podczas plenarnego spotkania malborskich organizacji pozarządowych.
W jej skład weszło 5 przedstawicieli sektora pozarządowego w mieście. Kadencja Rady wynosi 2 lata i upływa dnia 14.04.2017 roku.

Dnia 24.04.2015 r. Rada ukonstytuowała się w składzie:

Waldemar Klawiński – przewodniczący
Andrzej Panek – wiceprzewodniczący
Beata Stawarska – sekretarz MROP
Robert Lijka – członek
Jerzy Ruszkowski – członek

Kontakt:
e-mail: mrop.malbork@gmail.com

tel. Waldemar Klawiński 501 336 416
Andrzej Panek 601 398 708
Robert Lijka – pełnomocnik ds kontaktu z mediami 695 309 609

MISJA MROP

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych reprezentuje interesy sektora pozarządowego miasta Malborka.

Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej.  Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze. Wpływa na kształtowanie polityki miejskiej i regionalnej.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez współpracę z administracją samorządową, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących III sektora, podejmowanie działań integrujących sektor oraz dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

Witamy na stronie Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na naszej stronie zamieszczać będziemy  informacje o wzajemnych relacjach samorządu naszego miasta z organizacjami pozarządowymi oraz o zmianach, które mogą decydować o intensywności i poziomie współpracy między tymi podmiotami.

Chcemy też, by ta strona przybliżyła obserwującym to, czym Rada się zajmuje i jak postępują jej prace.