Malborskie Forum Pomocowe ponownie zaprasza na spotkanie

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Malborskiego Forum Pomocowego.

Trzeciego listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Malborskiego Forum Pomocowego. Tym razem organizatorzy skupią się na przedstawieniu działań i ludzi nieformalnych grup pomocowych, samopomocowych.

Zajmie się jak zwykle omówieniem bieżących i uruchamianych jesienią i zimą  akcji. Między innymi zapoczątkowanej w ubiegłym roku „Wymień się ciepłem”, czy obecnymi – „Mikołajkami na Kościuszki”, „Wigilią dla osób samotnych”, etc.  Na spotkanie zostali zaproszeni jak zwykle przedstawiciele organizacji pomocowych, struktur i instytucji działających w tym obszarze, które w tej materii mogą wnieść wiele  spostrzeżeń, wiedzy i informacji.

Spotkanie ma charakter moderowanej, otwartej dyskusji panelowej. Dostępne  (wstęp wolny) dla wszystkich mieszkańców Malborka i okolic a uczestnictwo bezpłatne  Organizatorem jest stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe, powstałe z myślą o wzajemnej pomocy i współpracy między osobami  z organizacji pożytku publicznego, urzędników instytucji, liderów grup nieformalnych oraz związków i kościołów różnych denominacji. Wszystkich tych, którym dobro mieszkańców Malborka i jego rozwój, zwłaszcza rozwój  świadomej samorządności obywatelskiej leży na sercu. Spotkanie odbędzie się w godzinach 16.00 -19.00 piątek 3 listopada w sali konferencyjnej   Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. (Centrum Informacji Turystycznej) przy ulicy Kościuszki 54.

Krzysztof Hajbowicz