Nagroda Baszty Maślankowej 2017

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i powiatu malborskiego do udziału w konkursie o:

Nagrodę Baszty Maślankowej

 

Konkurs ma już ośmioletnią tradycję, a jego ideą jest integracja środowisk działających dla dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.

„Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie ma sens szczególny” – informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.”

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.

Kandydatów można będzie zgłaszać od 01 października do 05 listopada br. w czterech kategoriach.

• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

• Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

Formularze i regulamin konkursu są do pobrania na stronie:                 os-malbork.blogspot.com oraz poniżej. W razie problemów z wypełnieniem dokumentacji lub pytań zapraszamy do kontaktu z nami oraz z Centrum Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna Gala Nagrody Baszty Maślankowej planowana jest na 24 listopada 2017 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumentacja:

regulamin konkursu 2017
wniosek-o-przyznanie-nagrody specjalnej
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Mecenat wniosek-o-przyznanie-nagrody_Najlepszy projekt
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Osobowość NGO
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Wolontariusz
zał. 2_kryteria ocen 2017