Malborskie Forum Pomocowe ponownie zaprasza na spotkanie

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Malborskiego Forum Pomocowego.

Trzeciego listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Malborskiego Forum Pomocowego. Tym razem organizatorzy skupią się na przedstawieniu działań i ludzi nieformalnych grup pomocowych, samopomocowych.

Zajmie się jak zwykle omówieniem bieżących i uruchamianych jesienią i zimą  akcji. Między innymi zapoczątkowanej w ubiegłym roku „Wymień się ciepłem”, czy obecnymi – „Mikołajkami na Kościuszki”, „Wigilią dla osób samotnych”, etc.  Na spotkanie zostali zaproszeni jak zwykle przedstawiciele organizacji pomocowych, struktur i instytucji działających w tym obszarze, które w tej materii mogą wnieść wiele  spostrzeżeń, wiedzy i informacji.

Spotkanie ma charakter moderowanej, otwartej dyskusji panelowej. Dostępne  (wstęp wolny) dla wszystkich mieszkańców Malborka i okolic a uczestnictwo bezpłatne  Organizatorem jest stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe, powstałe z myślą o wzajemnej pomocy i współpracy między osobami  z organizacji pożytku publicznego, urzędników instytucji, liderów grup nieformalnych oraz związków i kościołów różnych denominacji. Wszystkich tych, którym dobro mieszkańców Malborka i jego rozwój, zwłaszcza rozwój  świadomej samorządności obywatelskiej leży na sercu. Spotkanie odbędzie się w godzinach 16.00 -19.00 piątek 3 listopada w sali konferencyjnej   Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. (Centrum Informacji Turystycznej) przy ulicy Kościuszki 54.

Krzysztof Hajbowicz

 

NGO w Malborku

Na kilku naszych spotkaniach staraliśmy się zweryfikować malborską bazę organizacji pozarządowych. Poniekąd udało nam się to. Lista organizacji została zamieszczona na stronie https://gazetaobywatelska.blogspot.com/p/blog-page_92.html

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi dotyczące listy zamieszczonej na stronie internetowej, prosimy o informację na adres mailowy:
mrop.malbork@gmail.com lub bezpośrednio do członków Rady.

W najbliższych czasie będziemy się też z Państwem kontaktować w celach weryfikacji i rozpoczęcia współpracy. Chcemy być dla Państwa pomocą w kontaktach i w działaniach.

 

Jest to społeczny informator edukacyjny tworzony przez Malborskie Forum Pomocowe, czyli przez organizacje, która współtworzy MROP.

Nagroda Baszty Maślankowej 2017

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i powiatu malborskiego do udziału w konkursie o:

Nagrodę Baszty Maślankowej

 

Konkurs ma już ośmioletnią tradycję, a jego ideą jest integracja środowisk działających dla dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.

„Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie ma sens szczególny” – informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.”

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.

Kandydatów można będzie zgłaszać od 01 października do 05 listopada br. w czterech kategoriach.

• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

• Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

Formularze i regulamin konkursu są do pobrania na stronie:                 os-malbork.blogspot.com oraz poniżej. W razie problemów z wypełnieniem dokumentacji lub pytań zapraszamy do kontaktu z nami oraz z Centrum Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna Gala Nagrody Baszty Maślankowej planowana jest na 24 listopada 2017 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumentacja:

regulamin konkursu 2017
wniosek-o-przyznanie-nagrody specjalnej
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Mecenat wniosek-o-przyznanie-nagrody_Najlepszy projekt
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Osobowość NGO
wniosek-o-przyznanie-nagrody_Wolontariusz
zał. 2_kryteria ocen 2017

 

Misja, cele i zadania II kadencji

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

MISJA: 

 • reprezentuje interesy sektora pozarządowego miasta Malborka;
 • mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej;
 • Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze;
 • Wpływa na kształtowanie polityki miejskiej i regionalnej.

CELE:

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.
 • Propagowanie idei pomocniczości zawartej w Konstytucji RP.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez:

 • współpracę z administracją samorządową;
 • podejmowanie działań integrujących sektor;
 • pomoc w organizacji wyborów i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

ZADANIA:

 • Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych;
 • Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
 • Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych;
 • Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
 • Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora;
 • Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
 • Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej;
 • Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne w sferze trzeciego sektora.