ZAPROSZENIE DLA DZIAŁACZY MALBORSKICH NGO – WYBORY DO MALBORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Drogie działaczki, drodzy działacze !

Dnia 15 kwietnia 2015 roku powołana została Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP). Kadencja Rady trwa dwa lata, czas więc na podsumowanie pracy kończącej pracę Pierwszej Rady i powołanie nowej, której kadencja potrwa od 2017 do 2019 roku.

 


OGŁOSZENIE

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym powołana zostanie Malborska Rada Organizacji Pozarządowych drugiej kadencji. Wybory przeprowadzone zostaną

dnia 17 maja 2017 r. o godz. 17:30

w Sali Obrad Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy

z Zagranicą (dawne Malbork Welcome Center) ul. Kościuszki 54

***

Najważniejsze Punkty Zebrania:

  1. Przedstawienie dotychczasowej pracy Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz informacja o efektach pracy MROP,

2. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych  do Rady II kadencji

***

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na kolejną dwuletnią kadencję ze swojego grona wybierze 3-7 przedstawicieli – członków Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych (Uwaga – liczba członków Rady zostanie poddana głosowaniu )

Zasady tworzenia Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

1. Malborska Rada Organizacji Pozarządowych – zwana dalej Radą, jest w sposób demokratyczny wybraną reprezentacją organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Maborka.

2. Rada składa się z 3-7 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka, wybranych na plenarnym spotkaniu malborskich organizacji pozarządowych.

3. Kadencja wszystkich członków Rady trwa dwa lata.

4. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może zmienić długości kadencji Rady.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się w załącznikach.

regulamin wyborów do MROP_2017

zał.1_upoważnienie_2017

zał.2_rekomendacja_2017

 

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji – każda posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

 

Poniżej podstawowe informacje na temat MROP-u. Na pewno warte przypomnienia …

Misja,cele i zadania MROP Regulamin Rady I kadencji

Regulamin Rady I kadencji