Konkurs o Nagrodę „Baszty Maślankowej’2016”

a_logo-na-fb

Szanowni Państwo!, drodzy działacze NGO !

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z powiatu malborskiego do udziału w siódmej już edycji konkursu o Nagrodę „Baszty Maślankowej”. Ideą konkursu jest docenienie wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska, wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest „sensem istnienia”.

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła może jednak zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych niż NGO środowisk: biznesu, artystów, mediów, jednostek samorządowych.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do  27 listopada br. w czterech kategoriach.

Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

WAŻNE – do nagrody można zgłosić swoją organizację/członka/wolontariusza lub/i nominować inną. Zgłaszaćać można więcej niż jedną osobę lub organizację we wszystkich kategoriach, wymagane jest jednak wypełnienie oddzielnych wniosków dla każdej.

W załącznikach do pobrania są dokumenty związane z konkursem. Bardzo prosimy o ich dokładne przeczytanie przed przesłaniem nominacji

  1. mailem na adres mrop.malbork@gmail.com  do dnia 27 listopada 2016 roku 

Podpisane oryginały należy dostarczyć organizatorom do Punktu Organizacyjnego w miejscu organizacji Gali najpóźniej na pół godziny przed jej rozpoczęciem, czyli 08.12.2016 roku do godz. 17:30

 lub

2. w formie papierowej – zgłoszenie należy przynieść w kopercie do Centrum Organizacji Pozarządowych do dnia 25.11.2016 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30 oraz 19 listopada (sobota) od 11:30 do 15:30.

załączniki:

regulamin-konkursu-2016

wniosek-o-przyznanie-nagrody

wniosek-o-przyznanie-nagrody pdf

zal-2_kryteria-ocen-2016

 

Z poważaniem Waldemar Klawiński – koordynator projektu