Szkolenia COP – 09.2016

Malborskie  Centrum Organizacji Pozarządowych  zaprasza na szkolenia. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie

***

cop

Zapraszamy na szkolenie na temat przedsiębiorstw społecznych, które odbędzie się 3 września (sobota) w godz. od 11:30 do 15:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku przy ul. Kościuszki 52 (II piętro). W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie związane m.in. z możliwością otrzymania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz z tym, w jaki sposób powołać spółdzielnię socjalną. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Chomiuk. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy jednak o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1o-12mbmqZDbMV3iYILaShXRW1Je72qB-hmjMVUFFUFg/edit?ts=57befd31 <https://docs.google.com/forms/d/1o-12mbmqZDbMV3iYILaShXRW1Je72qB-hmjMVUFFUFg/edit?ts=57befd31>

Kolejne szkolenie pt. „Nowe technologie w zarządzaniu organizacją. Jak pracować na odległość” odbędzie się 10 września w godz. 12 do 15 w COP-ie Malbork (Centrum Informacji Turystycznej – II Piętro). Udział w szkoleniu jest bezpłatny – prosimy jednakże o przyniesienie komputerów. Prowadzącym będzie Pan Rafał Kwiatkowski – Mobilny Doradca ICT, działający w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Plan warsztatów:
cz1. Google docs w praktyce (współdzielenie dokumentów)
cz2. Typeform (kreator formularzy), Google Calendar (współdzielenie zadań i wydarzeń), Doodle (ustalanie terminów spotkań), Google Formularze w praktyce

Z pozdrowieniami
Dorota Wiśniewska
Asystentka Organizacji Pozarządowych