ANKIETA – POTRZEBY NGO w 2017 r.

ngo_mk_prost.średnie

Malborskie Centrum KWADRAT oraz  Malborska Rada Organizacji Pozarządowych już na początku tego roku przygotowały ankietę dla malborskich organizacji pozarządowych, dzięki której opracowywany niebawem Roczny Program Współpracy Miasta Malborka i NGO na 2017 rok będzie oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji.

1 lipca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Inicjatywno – Doradczego, którego zadaniem jest przygotowanie projektu Rocznego Programu.  Ustalono na nim, że będzie się on opierał na informacjach od organizacji, które dotyczyć będą ich planów na 2017 rok.

Ankieta jest dobrowolna, ale Państwa informacje lub ich brak mogą mieć  istotny wpływ na kształt Programu.  UWAGA!  Brak jakiejś propozycji nie będzie skutkował niemożnością jego realizacji i dofinansowania. I odwrotnie – wypełniona ankieta nie zapewni dofinansowania zapisanych tam projektów. Ankiety jednak pozwolą na diagnozę potrzeb i bardzo pomogą przygotować Program, który będzie w miarę możliwości dostosowany do oczekiwań malborskich  NGO.

Dzięki ankiecie postaramy się jak najcelniej przygotować tematy konkursów dla NGO i uniknąć sytuacji, kiedy na ogłoszony konkurs nie ma chętnych a na inny brakuje środków. Takie rozwiązanie jest naszym zdaniem najbardziej racjonalne, bowiem bierze pod uwagę oczekiwania organizacji i możliwości budżetowe samorządu.

Z poważaniem

Waldemar Klawiński – prezes MC2, przewodniczący MROP

***

Rekomendujemy wypełnienie Ankiety on-line.  Prosimy  ją wypełnić i przesłać do dnia 04.08.2016 r.

Wypełnij i prześlij ankietę on-line

 

W wypadku braku dostępu do Internetu, możliwe jest również wypełnienie ankiety w tradycyjnej, papierowej formie. W tym wypadku należy dostarczyć ją do Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, ul. Kościuszki 54  II piętro ( czynne pn – pt w godz. 15:30 – 19:30 )

dokument do edycji     Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

dokument pdf                 Ankieta NGO do Banku Informacji 2017

zobacz wzór    Wzór_Ankieta NGO do Banku Informacji 2017