Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

baner33Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku  w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,

2. oświaty i edukacji,

3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4. upowszechniania turystyki i wypoczynku,

5. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Więcej informacji na stronie starostwa

Zachęcamy do udziału !