Konkurs o Nagrodę Baszty Maślankowej’2015

aaaaaaa

Malborskie Stowarzyszenie ”OŚ” oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i powiatu malborskiego do udziału w konkursie o Nagrodę Baszty Maślankowej.
Konkurs ma już sześcioletnią tradycję a jego ideą jest integracja środowisk działających na rzecz dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.
„Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia” – informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.
Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni laureaci poprzednich edycji tej nagrody oraz urzędnicy reprezentujący miasto i powiat. Kapituła może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.
Kandydatów można będzie zgłaszać do 27 listopada br. w czterech kategoriach.

• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT – nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO – nagroda indywidualna.

• Kategoria III: MECENAT – wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ – nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

Tegoroczna Gala Nagrody Baszty Maślankowej planowana jest na 3 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wszystkie załączniki do pobrania – poniżej.

Załączniki będą też dostępne na stronach Miasta i Powiatu.

regulamin konkursu 2015

wniosek o przyznanie nagrody_docx

wniosek o przyznanie nagrody_pdf

zał. 2_kryteria ocen 2015