Zaproszenie dla NGO

Zobacz/pobierz zaproszenie

Zaproszenie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) ma zaszczyt zaprosić reprezentacje organizacji mających swoją siedzibę w Malborku na Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych .

Spotkanie odbędzie się dnia 8 października 2015 roku .

Miejsce – Malbork, Szkoła Łacińska Stare Miasto 42

początek – godz. 17:00

Najważniejsze Punkty Zebrania:

  1. Przedstawienie dotychczasowej pracy Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz informacja o efektach pracy MROP,
  2. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole opracowującym Zasady Współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Malborka a organizacjami pozarządowymi,
  3. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole przygotowującym regulamin pracy i tryb powoływania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  4. Rola i udział organizacji pozarządowych w obchodach 730-lecia Malborka,
  5. Wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Zespole oceniającym projekty do realizacji w 2016 roku w ramach Obchodów 730-lecia Malborka ,
  6. Dyskusja na temat powstania w Malborku Centrum Organizacji Pozarządowych oraz o oczekiwaniach malborskich NGO,
  7. Dyskusja na tematy zasugerowane przez uczestników Zgromadzenia.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału z podaniem ilości osób reprezentujących organizację.

Prosimy pisać na adres e-mail: mrop.malbork@gmail.com lub zawiadomić nas dzwoniąc bądź  pisząc sms na nr 501 336 416

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Waldemar Klawiński

Skład Rady i kontakty

Członkami Rady są delegaci organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę w Malborku.

Waldemar Klawiński                                  Andrzej Panek

155000_164722890235142_6429175_n           IMG_3752a

Beata Stawarska                                         Robert Lijka

DSC_2288af      lijka 02   

Jerzy Ruszkowski

Jerzy_Ruszkowski

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych powołana została dnia 15.04.2015 roku podczas plenarnego spotkania malborskich organizacji pozarządowych.
W jej skład weszło 5 przedstawicieli sektora pozarządowego w mieście. Kadencja Rady wynosi 2 lata i upływa dnia 14.04.2017 roku.

Dnia 24.04.2015 r. Rada ukonstytuowała się w składzie:

Waldemar Klawiński – przewodniczący
Andrzej Panek – wiceprzewodniczący
Beata Stawarska – sekretarz MROP
Robert Lijka – członek
Jerzy Ruszkowski – członek

Kontakt:
e-mail: mrop.malbork@gmail.com

tel. Waldemar Klawiński 501 336 416
Andrzej Panek 601 398 708
Robert Lijka – pełnomocnik ds kontaktu z mediami 695 309 609

MISJA MROP

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych reprezentuje interesy sektora pozarządowego miasta Malborka.

Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej.  Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze. Wpływa na kształtowanie polityki miejskiej i regionalnej.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez współpracę z administracją samorządową, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących III sektora, podejmowanie działań integrujących sektor oraz dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

Witamy na stronie Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na naszej stronie zamieszczać będziemy  informacje o wzajemnych relacjach samorządu naszego miasta z organizacjami pozarządowymi oraz o zmianach, które mogą decydować o intensywności i poziomie współpracy między tymi podmiotami.

Chcemy też, by ta strona przybliżyła obserwującym to, czym Rada się zajmuje i jak postępują jej prace.